posted by 조근영만세 2017.03.21 14:23

얼마 전 소중한 친구가 놀러와서 미국 여행을 갔다 왔습니다.

LA, 요세미티, 타호, 샌프란시스코를 다녀왔습니다.

요세미티는 항상 갈 때마다 새로운 모습이 나오네요

잘 나온 사진을 몇개 올려봅니다. 


NIKON CORPORATION | NIKON D610 | Manual | Pattern | 1/160sec | F/7.1 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:01:15 02:27:30NIKON CORPORATION | NIKON D610 | Manual | Pattern | 20sec | F/5.0 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:01:14 11:50:49NIKON CORPORATION | NIKON D610 | Manual | Pattern | 30sec | F/5.6 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-1600 | Off Compulsory | 2013:01:14 11:47:00NIKON CORPORATION | NIKON D610 | Manual | Pattern | 1/400sec | F/5.0 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:01:15 03:00:16NIKON CORPORATION | NIKON D610 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/2.8 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-400 | Off Compulsory | 2013:01:15 03:11:39NIKON CORPORATION | NIKON D610 | Manual | Pattern | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:01:13 02:47:32NIKON CORPORATION | NIKON D610 | Manual | Pattern | 1/640sec | F/4.5 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:01:13 02:41:53NIKON CORPORATION | NIKON D610 | Manual | Pattern | 1/400sec | F/6.3 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:01:13 04:29:42NIKON CORPORATION | NIKON D610 | Manual | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-100 | Off Compulsory | 2013:01:13 04:48:40
저작자 표시 비영리 변경 금지
신고

댓글을 달아 주세요