'---FLIGHT LOG---/SIM LOG'에 해당되는 글 39건

 1. 2017.08.11 [P3D v4]MANGO AIRLINE, RKSS-........RKPC.......
 2. 2017.07.10 (X-Plane 11) Carenado PA44-180, RKTL-RKSI, VIFR? Flight
 3. 2017.02.10 PMDG Boieng 747-400 Queen of the Skies II (V3) Review Flight (4)
 4. 2016.10.23 인천-샌프란시스코 비행 (RKSI-KSFO) B777-300 Korean Air
 5. 2016.07.26 [P3D]Boeing B737 IFR Sacramento - Santa barbara (세크라멘토 - 산타바바라) (1)
 6. 2016.07.21 [P3D]Cessna C182 VFR Cross-Country KSCK-KFAT
 7. 2016.03.20 [P3D]PMDG B737-800 제주-김포(RKPC-RKSS) (2)
 8. 2016.01.29 Flying P3D (4)
 9. 2013.11.09 PMDG 777X 처녀 비행 (6)
 10. 2013.10.12 인천 - 제주 안개낀 비행.. (2)
 11. 2013.10.10 A2A C172, 울진 - 양양 VFR X-Country (3)
 12. 2013.10.09 A2A C172R Review (2)
 13. 2013.07.13 To KCLS (1)
 14. 2012.12.26 RKSS-RKPC Airbus X Extended First flight (2)
 15. 2012.07.16 [FSX](EHBK-ENVA) KOREAN AIR SKYTEAM 특별 도장 비행
 16. 2012.06.11 [FSX]LXGB-EHBK (Gibraltar - Aachen) B763
 17. 2012.01.10 Kawa 가상항공사 10주년 비행 인천-아오모리
 18. 2011.12.12 지중해를 건너서
 19. 2011.12.04 Japan Airline 737, NARITA -> INCHEON
 20. 2011.11.22 Turbine Duke, Friday Harbor -> Vancouver 아름다운 비행
 21. 2011.11.20 Tribhuvan -> Zia With Airbus X
 22. 2011.11.02 제주-김포 Stormy Weather Flight (25/15gust),Rainy,3mi,Broken(6/8) (1)
 23. 2011.09.16 비행칼럼 (1) : 홍콩(VHHH) - 하노이(VVNB) // 하노이의 탑
 24. 2011.09.12 B747-400 베이징에서 홍콩으로
 25. 2011.09.11 오사카 - 베이징 해질녘비행 PMDG737NGX(착륙영상포)
 26. 2011.09.01 RJSK(아키타) - RJBB(오사카) Japan Airline B738WL

티스토리 툴바